خواهش بوسه

گفتم بوسه ای به من بینوا بده پنداشت من گدایم گفتا خدا بده
گفتم مریض عشقم ومفلوک هجر تو گفتا بخواب و پول طبیب و دوا بده
گفتم طبیب توئی چاره وصال توست گفتا نخست حق علاج مرا بده
گفتم شوم تصدق توگفت پول اگر داری تصدقی به فقیر و گدا بده
گفتم که تشنه لب لعلم بخند و گفت سکنجبین بخور جگرت را جلا بده
گفتم مشکلم بگشا گفت نذر کن آجیل مغز کرده مشکل گشا بده
گفتم چو من بصحبت بیگانه دل مبند گفتا ک ه دل به دلبر دیر آشنا بده

/ 1 نظر / 11 بازدید
سايت زنده رود

کلیپهای نوروزی در زنده رود. http://www.zendehrood.com/Default.asp?Body=cliplist&step=1&special=1