ترک شيرازی

حافظ :
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
صائب تبریزی :
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چيزی می بخشد ز مال خويش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
شهریار :
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس که می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شيرازی که برده جمله دلها را
عاشق پيشه :
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام دين و دنيا را
عصبانی مزاج :
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
دهانش سرويس خواهم کرد ، که برگرداند دل ما را .

حالا شما بگيد.
اين ترك بيچاره ببره يا نبره ؟؟؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
saba & neda

سلام آخ جون اول تبريک ميگيم موفق باشيد

سايت زنده رود

کلیپهای نوروزی در زنده رود. http://www.zendehrood.com/Default.asp?Body=cliplist&step=1&special=1